Úvod

V sobotu 22.9. 2018 se v Brně uskutečnil

Festival smysluplných hraček a zábavného učení

LOGO

Všem návštěvníkům mockrát děkujeme. Jsme rádi, že jste prožili sobotu na našem festivalu a také děkujeme za vaše připomínky v dotaznících.


Za měsíc pořádáme festival v BRATISLAVĚ!

Najdete nás na ZŠ Tupolevova a to po celý víkend: 20.-21.10.2018

Více informací na: www.hramesasrozumom.sk